Jdi na obsah Jdi na menu

      Nejstarší obecní školní světnice se ve Všetatech připomíná roku 1817. Byl to dřevěný domek, dnešní čp. 41. Ještě téhož roku byla na místě dnešního obecního úřadu postavena nová školní budova. Avšak bahnité místo a stálá vlhkost škodily žákům i učiteli. Teprve  v roce 1855 všetatští radní rozhodli, že budova je pro výuku nezpůsobilá.

   Když  v jediné třídě bylo v roce 1880 127 žáků, začalo se s hledáním dalších tříd v jiných domech (např. v domě čp. 31 v tzv. Svobodově statku). Teprve na začátku 20. století se všetatští radní rozhodli vystavět úplně novou školu. Byla postavena ve středu obce, kde se soustředily nejvýznamnější budovy Všetat - kostel sv. Petra a Pavla a všetatská fara. Stavba byla svěřena panu Vaisovi.Obrazek

   Vyučování v nové budově obecné školy bylo zahájeno 30. září 1907. Škola byla postavena se čtyřmi třídami, tělocvičnou, kabinetem a bytem pro řídicího učitele. Obec tu měla i místo pro svůj úřad.

   Měšťanská škola zahájila vyučování v roce 1922. Ani ona neměla svou vlastní budovu, vyučovalo se v jedné místnosti obecního domku  čp. 291.  Již v roce 1924 bylo rozhodnuto   o přístavbě ke stávající školní budově podle návrhu architekta Jaroslava Valečka. Se stavbou se ale začalo až na podzim 1932, přesto již v srpnu 1933 byla budova dokončena. 1. září 1933 bylo slavnostně zahájeno vyučování v obou budovách. Touto přístavbou získala všetatská škola svou dnešní podobu. Další následné úpravy již nezměnily dominantní budovu všetatského náměstí.

Obrazek

   Absolvování měšťanské školy znamenalo pro žáky dosažení vyššího vzdělání. Proto do školy chodili ( tak jako dnes) i žáci  z okolních vesnic - z Konětop, Dřís, Křenku, Čečelic, Nedomic, Ovčár a Tišic.  Chodilo se většinou pěšky, někdy na kolech, v zimě na lyžích nebo i bruslích.

   Obecná a měšťanská část školy byly průchozí  pouze suterénem měšťanské školy. To nebylo pro provoz a řízení školy nejvhodnější.  Teprve v 90. letech byly obě budovy propojeny spojovací chodbou.

   Za více než 100 let existence  se v jejích lavicích vystřídaly tisíce žáků, za katedrou více než tři stovky učitelů a na dvě desítky ředitelů.

   Významnou osobností stoleté historie školy  byl spisovatel Miroslav Slach, který na škole učil    a byl i jejím ředitelem ( rok 1979). Nejenom v regionu ho lidé znají jako autora mnoha románů, povídek i knih pro nejmenší. Z nejznámějších připomeňme  Usměvavé rebelanty, Dostavník do Výmaru, Já básník Naso, Zázračného lukostřelce a k 25. výročí činu Jana Palacha knížku Světlo   v soumraku. 

Obrazek

   Jan Palach je bezesporu nejznámějším žákem školy. Navštěvoval ji  v letech 1954 - 1963. Svým činem v lednu 1969 se natrvalo zapsal do novodobých dějin českého národa. Jeho působení     ve škole i okolnosti tragických událostí připomíná žákům i příchozím jeho busta  v přízemí a malá výstava v 1. patře školní budovy.Obrazek

   V současnosti chodí do základní školy téměř 240 žáků, kteří jsou rozděleni do 12 tříd. I když navštěvují budovu více než 100 let starou, čekají je moderně vybavené a vkusně vyzdobené učebny i chodby. V mnohých třídách mají  zabudovanou audiovizuální techniku, dataprojektory  a počítače. Nechybí počítačová učebna, využívaná hlavně pro výuku žáků 2. stupně. Další modernizace učeben bude následovat. Pro mladší žáky byly nově zařízeny obě oddělení školní družiny,  v areálu školy na ně čekají skluzavky, prolézačky, houpačky  i travnatá plocha na dětské hry. Těm starším výborně slouží nově vybudované víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Obrazek

   Rozvoj školy a její modernizace budou pokračovat i v následujících letech . 

   Co se podařilo…

Období 2014 – 2016

      V tomto období proběhly zásadní rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ.  Nejprve na 1. stupni /2015/ a v dalším roce WC dívek na 2. stupni. S rekonstrukcí bylo spojeno i navýšení jejich kapacity tak, aby odpovídala vyhlášce 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích. Součástí rekonstruovaných WC jsou i samostatná, uzavřená sociální zařízení pro zaměstnance, resp. zaměstnankyně. V příštím roce se stejně rozsáhlé rekonstrukce dočkají i chlapecké WC. Nové lino s geometrickými motivy najdete na chodbě 1. stupně a úpravy doplňuje nová výmalba a nátěry všech dveří v patře i přízemí. Protože neustále roste počet dětí, byla zrušena malá sborovna na 1. stupni a z ní vytvořena učebna pro 16 – 18 dětí včetně nového vybavení, elektroinstalace a s několika datovými přípojkami.

          Zásadní rekonstrukce byla provedena v místnosti školní družiny. Nevyhovující podlaha stará desítky let byla odstraněna, prostory podlahy odizolovány, zatepleny, položeny nové trámy s roštem, deskami a lino. A samozřejmě následovalo malování, takže po prázdninách na děti čekala „úplně nová“ družina. Malování pokračovalo školní jídelnou, kabinety a třídami.

         Nová dlažba byla položena u vchodu na 2. stupeň a prostranství před oběma budovami osvětleno dvěma lampami veřejného osvětlení. Zejména v zimních měsících tak nechodí žáci do školy temnou  ulicí… Ke zvýšení bezpečnosti žáků i zaměstnanců byly oba vchody do školy (1. i 2. stupeň) opatřeny videotelefony s dálkovým otvíráním dveří.

            V oblasti ICT asi nejvýznamnější událostí bylo rozšíření programu Bakalář o modul elektronické třídní knihy. Z těchto důvodů byly i zbývající učebny vybaveny PC sestavami. Na 1. stupni je síť bezdrátového připojení, stejná možnost je pak v části budovy 2. stupně. Zapojení do projektu Dotkněte se inovací umožnilo zakoupit pro učitele 12 tabletů a vybavit dvě učebny zařízením na bezdrátový přenos dat a obrazu. Poslední dvě učebny byly vybaveny dataprojektorem, takže dnes je zobrazovací zařízení ve všech učebnách.

         Ale nejen budova školy prošla změnami.  Na hřišti školní družiny se objevila sestava nových herních prvků (z daru od společnosti THIMM) a zcela nové je také pískoviště. Podařilo se také upravit terén vedle hřiště s umělým povrchem a vytvořit zde novou travnatou plochu na volejbal a další míčové hry. Postavena byla ochranná síť, aby míč neobtěžoval obyvatele sousedních pozemků. Celý areál dostal novou vstupní bránu, takže žáci tam již nechodí přes pozemek MŠ.

            Úpravy se dotkly i obou mateřských školek. U všetatské bylo rekonstruováno oplocení v severní části zahrady a nový plot postaven v části za hasičským muzeem. Tím byl areál školky uzavřen. Opravena byla vstupní vrátka i vrata. Rekonstruováno bylo i pískoviště – dostalo nové plastové sedáky kolem dokola a krycí plachtu s navijákem. Nejnákladnější akcí v MŠ Všetaty byla rekonstrukce přístupové cesty – nová dlažba s herními prvky, odtok dešťové vody, bezbariérový vstup.

          Ještě větší, i když méně viditelné změny proběhly v MŠ Přívory. Rekonstrukce kuchyňky, kde se připravuje jídlo pro děti, její dovybavení novými spotřebiči, nová elektroinstalace v přízemí, nové osvětlení v patře, úložné prostory na lehátka a lůžkoviny dětí, hrací koberec aj. Obě školky byly také zabezpečeny videotelefony s dálkovým otvíráním dveří a nově celé vymalovány.

          Všechny uvedené práce byly financovány zřizovatelem – městysem Všetaty – a za to mu patří veliké poděkování.

         V závěru bych chtěl zmínit ještě jeden pozitivní jev. Soustavný nárůst počtu dětí ve škole (i když to s sebou přináší i značné problémy) a stabilizaci pedagogického sboru. Téměř z ¼ je dnes tvořen mladými učitelkami, které mají požadované vzdělání nebo studium v brzké době dokončí. Dlouhodobý záměr – hledat nové kolegy v blízkém okolí, vychovat si nástupce – přináší své ovoce. Kéž tento pozitivní jev platí i pro následující léta…

       Tento text je doplněn fotografiemi, které si můžete prohlédnout ve fotoalbu ve složce Co se podařilo…

      Záměry pro následující období jsou jasné:

  • provést rekonstrukci a zvýšit kapacitu chlapeckých WC na 2. stupni

  • stavebními úpravami rozšířit prostory školní družiny, provést rekonstrukci podlahy

  • udržet stav ICT na škole, popř. ještě zlepšit, rozšířit WIFI na celý 2. stupeň

  • hledat možnosti získání finančních prostředků na výstavbu tělocvičny, připravit studii stavby

  • najít prostředky na zahájení prací, které by zmírnily pronikání vlhkosti do stěn budovy 2. stupně

  • zlepšovat prostředí mateřských škol, zejména herní prvky na zahradách

Snad se i některé z těchto záměrů podaří v následujících letech splnit.

 

   Léta 2012 – 2014

Uplynuly další dva roky, takže se sluší splnit slib a napsat, co s podařilo za tyto roky uskutečnit.

V oblasti zlepšování prostředí pro žáky i učitele toho nebylo málo. Celkem v 5 třídách byla provedena rekonstrukce podlahy a položeno nové lino, nová podlaha je také v přízemí na 1. stupni. Z nového vybavení nábytkem a pohodlnými židlemi se těší hospodářka školy a vedoucí školní jídelny, opravdu zásadní rekonstrukcí (zednické, vodoinstalatérské a elektroinstalatérské práce) prošel kabinet jazyků, kde je i nový nábytek se 4 pracovními místy pro vyučující. Ani žáci nepřišli zkrátka. Nový nábytek našli po prázdninách ve 4. třídě a úplně nová šatna je na 1. stupni, kde každé dítě má svoji uzavíratelnou skřínku. Bylo provedeno oplocení školního hřiště s novými pojezdovými vraty, takže celý areál školy je uzavřen.

V oblasti modernizace učeben byly nainstalovány 2 nové interaktivní tabule (na 1. i 2. stupeň) a do jedné učebny interaktivní dataprojektor, jenž se svými funkcemi těmto tabulím vyrovná. Pro potřeby vyučujících byly zakoupeny 3 nové kompletní PC sestavy, nový notebook s tiskárnou má MŠ Všetaty. Na všech počítačích je operační systém WINDOWS 7, nepodporovaná XPéčka byla odstraněna.

V MŠ Přívory proběhla výměna všech oken a vstupních dveří za plastová a toto opatření se hned v první topné sezoně projevilo v úspoře za topení. Herní prvky na zahradě, instalované  před 4 roky, prošly také důkladnou obnovou. Byla provedena oprava střech a dostaly nové ochranné nátěry – vše provedly specializované firmy.

V MŠ Všetaty je nově vybavena nábytkem kancelář zástupkyně ředitelky, zásadní rekonstrukcí prošlo sociální zřízení, rekonstruována byla i kuchyňka, kde se připravují obědy a svačinky pro děti. Postupně dochází i k vybavování zahrady herními prvky pro děti - hmyzí hotel, kruhová lavice, kreslící tabule, kývací lavička, dvě nová houpadla. Dovybavování zahrady bude i nadále pokračovat.

Záměr zrekonstruovat velmi zastaralou cvičnou kuchyňku se také podařil. V září 2013 vítala žáky zcela nová kuchyňka s moderními elektrospotřebiči (2x varná deska, trouba klasická i mikrovlnná, myčka, odsavač par aj.) a jídelním koutem, který vznikl z drobných stavebních úprav přilehlé chodby. Samozřejmou součástí rekonstrukce byla i nová elektroinstalace.

Kromě školní kuchyňky se podařilo zásadně rekonstruovat i školní tělocvičnu – dostala nový dřevěný obklad stropu i stěn, novou podlahu. Je to sice stále malá, ale teď již útulná tělocvična, kterou využívají ke cvičení i všetatské ženy.

Poslední úkol, který byl v září 2012 nesměle vysloven, bylo získat prostředky na výměnu oken a zateplení obou školek. A dokonce i ten se podařilo do konce září 2014 uskutečnit. Nová plastová okna a dveře získala MŠ Přívory již v roce 2013 z prostředků městyse. V roce 2014 se podařilo získat finanční příspěvek z ESF a SFŽP, takže během hlavních prázdnin získala MŠ Přívory zateplení a novou omítku a je zde instalován i nový zdroj vytápění – tepelné čerpadlo. Jistě to přinese další úspory v nákladech na vytápění této budovy. V MŠ ve Všetatech byla provedena výměna oken, vstupních dveří, zateplení budovy a samozřejmě také nová omítka. Obě školky tak budou v září zářit novotou. Kéž by jim nový vzhled vydržel co nejdéle!

Všechny výše uvedené změny se uskutečnily díky podpoře zřizovatele – městyse Všetaty. Poděkování tak patří členům Rady i všem zastupitelům.

Zda změny ve vzhledu i vybavení školy i obou školek jsou viditelné, ať posoudí každý občan sám. Mnohé z těchto změn nejsou z vnějšího pohledu vidět, proto tento text doplňujeme fotografiemi ve fotoalbu v seriálu Co se podařilo - po jednotlivých obdobích.

A o co se budeme pokoušet v následujícím dvouletém období?

-        samozřejmostí bude další zlepšování prostředí pro žáky, učitele a pracovníky školy, zejména sociální zařízení by potřebovala rekonstruovat

-        modernizace učeben, jak to vyžadují současné směry vzdělávání

-        zahájit práce na odizolování budovy ZŠ, zejména budovy 2. stupně (pronikání vlhkosti do stěn je vážný problém, posudek odborné firmy na sanaci zdiva byl již vypracován a předán zřizovateli)

-        pokračovat v dovybavování zahrady MŠ Všetaty herními prvky pro děti a dokončit úpravy přístupové cesty

Snad se i tentokrát s pomocí zřizovatele podaří tyto cíle aspoň částečně splnit.

 

   Léta 2010 – 2012

   Toto období znamená zásadní změnu ve vzhledu a vybavení školy. Především v srpnu 2011 skončily rozsáhlé stavební práce. Spočívaly ve výměně oken a vstupních dveří, zateplení budovy včetně půdy na 1. stupni a obě budovy dostaly novou omítku. Škola  získala zářivý vzhled a stala se dominantou všetatského náměstí. Celkové náklady překročily částku sedm a čtvrt milionu korun, z toho 90% bylo získáno jako dotace z evropských fondů a SFŽP, 10% hradil zřizovatel. Ten také financoval další práce spojené s rekonstrukcí jako např. zbourání nefunkčních komínů a opravu střechy na budově 1. stupně, svody dešťové vody, rekonstrukci hromosvodů apod.

        Škola se změnila i uvnitř. Všechny vestibuly, schodiště i třídy byly vymalovány teplými pastelovými barvami, vstup 2. stupně vyzdoben velkými fotografiemi Všetat, okolních obcí a krajiny. Zásadní změny se dočkala i výzdoba chodeb – kromě výtvarných prací žáků jsou zde na deseti panelech fotografie dětí z akcí, které škola každoročně pořádá.

        Další zásadní změnou je vybavení školy prostředky ICT. V letech 2011 – 2012 byly ve škole instalovány 3 interaktivní tabule a 3 interaktivní dataprojektory, v dalších 4 učebnách jsou instalovány dataprojektory s PC. Zásadní změnou prošla počítačová učebna. Nové rozvody, 20 PC sestav pro žáky, PC s dataprojektorem pro pedagoga, nové stoly, židle. Učitelé mají pro výuku k dispozici 4 notebooky. Finanční prostředky na toto zařízení získalo vedení školy z projektu Peníze školám (interaktivní dataprojektory, počítače v počítačové učebně, notebooky), od zřizovatele (interaktivní tabule) a z daru od společnosti THIMM (stoly a židle). Ve všech učebnách a kabinetech školy včetně školní družiny je možné napojení na internet, škola má i vlastní intranetovou síť. Lze konstatovat, že vybavení školy ICT je nyní dostatečné a vedení školy se podařilo splnit cíl, který si před dvěma roky stanovilo.

         Lepšího pracovního prostředí se dočkali i učitelé. Sborovna 2. stupně i ředitelna dostaly nový nábytek.

         Změnily se i obě mateřské školy. Přívorská dostala nové dětské hřiště s mnoha herními prvky.  Prostředky na jeho vybudování byly získány z grantu Středočeského KU. Celá školka byla také nově vymalována.

        Ve všetatské proběhla o prázdninách přestavba a rekonstrukce obou sociálních zařízení. Zlepšilo se i sociální zázemí pro pracovnice školky. Peníze na rekonstrukci poskytl škole zřizovatel – městys Všetaty – formou mimořádného příspěvku ve výši půl milionu korun. V souvislostí s rekonstrukcí byly všechny místnosti školky vymalovány, stěny tříd obloženy dřevem a vybavení školky doplněno vestavěnými skříněmi na lůžkoviny.

        Výčet změn za poslední dva roky je u konce. Zda se změnilo hodně nebo málo, ať posoudí každý čtenář.

        V následujících dvou letech se vedení školy pokusí:

 - pokračovat v modernizaci školy, ve zlepšování prostředí pro žáky i pro učitele

- rekonstruovat školní kuchyňku

- zlepšit vybavení zahrady MŠ Všetaty herními prvky

- získat prostředky na zateplení a výměnu oken v mateřských školkách

     Úkoly to nejsou malé, ale snad se podaří je aspoň částečně splnit.

 

Léta 2008 - 2010

     Výrazného zlepšení prostředí se dočkali především žáci 1. stupně. Při příchodu k učebnám je vítá velký nástěnný obraz plný zvířátek a pohádkových postav. Ve dvou třídách se objevil nový nábytek (skříně a boxy pro odkládání pomůcek) a nová tabule. Do všech učeben je zaveden internet, učitelé mají k dispozici počítač   a moderní audiopřehrávač, v jedné učebně je dataprojektor s propojením na počítač s internetem.

     Na upraveném zatravněném hřišti družiny mají pro své „hrátky“ domeček ne nepodobný perníkové chaloupce.

     Další výraznou proměnou prošla školní jídelna. Nová podlaha, obklad stěny pro výdej jídel, nové jídelní stoly, židle, „vířič“ na dva druhy nápojů. Paní kuchařky  a uklízečky mají novou šatnu se sociálním zázemím.

      Poslední „velká“ změna je generální rekonstrukce šaten 2. stupně. Jejich prostor je opraven, vymalován, nevzhledné drátěné klece jsou nahrazeny barevnými šatními skříňkami. Každý žák od 4. třídy má svoji vlastní uzamykatelnou skříňku.

      Další úpravy a rekonstrukce byly prováděny v obou mateřských školách. Ve všetatské rekonstrukce vstupního prostoru, likvidace nefunkčního bazénu, nové herní prvky na zahradě.

      V přívorské nové jídelní stolky a židle, pískoviště, rekonstrukce hromosvodu, zateplení místnosti v 1. patře.

      Zda se podařilo hodně nebo málo – posuďte sami.

      V příštích letech se chceme zaměřit především na zlepšení prostředí v budově    2. stupně a vybavení učeben prostředky ICT.  

 

     

 

 

Náhledy fotografií ze složky Co se podařilo 2014 -2016