Jdi na obsah Jdi na menu

Akce připravené na měsíc listopad

2. 11. 2017

7. 11. - hudební pořad v kině pro 1. st. /8:00/ a 2. st. /9:30/

13.11. - třídní schůzky od 16:00 hod. spojené s volbou zástupce zákonných zástupců ve školské radě

15.11. - proběhne prezentace SPŠS Mělník v 9. ročnících / 10:20/

16.11. - exkurze do IQlandie Liberec - 7.A,B + 9.B

           - exkurze - čistička odpadních vod Praha Bubeneč, 8.A,B

20.11. - vyrábění na vánoční jarmark - 1. st.

21. 11. - beseda v cyklu Příběhy bezpráví 9.A,B / 8:20/

            - vyrábění na vánoční jarmark - 2. st. /od 9:30/

22.11. - exkurze v rámci volby povolání - SZdrŠ Mělník - 8.A,B

23.11. - besedy o prevenci kriminality s pracovníkem Policie ČR - různá témata pro 8., 6., 4. a 5. ročník 

24.11. - SOU Neratovice, soutěž pro zájemce o učební obory, vybraní žáci 8.+9. roč.

25. 11. - vánoční jarmark

28.11. - předvánoční posezení s bývalými pracovníky od 16:00 hod. /ZŠ/