Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018 - 2019

5. 4. 2018

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

vyhlašuje

ZÁPIS

DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

pro školní rok 2018/2019

zápis dětí v MŠ Všetaty     dne 2. 5. 2018     13.00 - 16.00 hod.

zápis dětí v MŠ Přívory      dne 3. 5. 2018     13.00 - 16.00 hod.

________________________________________________

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání a posudek dětského lékaře dostane zákonný zástupce dítěte v den zápisu v MŠ nebo je ke stažení na internetových stránkách mateřské školy a základní školy www.zsvsetaty.cz, www.msvsetaty.estranky.cz

K zápisu je nutné přinést:

 • rodný list dítěte

 • občanský průkaz zákonného zástupce

 • ____________________________________________

Průběh zápisu:

-     "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" vyplní zákonní zástupci v mateřské škole v den zápisu. Ke stažení zde.

-     "Posudek dětského lékaře" bude přijímán 10. května v MŠ Všetaty 11.00 - 14.00 hod., v MŠ Přívory 11. května od 12.00 - 13.00 hod. Ke stažení zde.

-   „Kritéria pro přijímání dětí do MŠ“ k seznámení a ke stažení zde. 

Pokud zákonní zástupci využijí  stažení tiskopisů z internetových stránek mateřských škol nebo základní školy, mohou oba formuláře vyplněné přinést už v den zápisu do MŠ.

V případě dalších dotazů volejte na telefonní čísla 734 757 866 nebo 315 696 416.   

 

Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech,

a to v době od 8.00 do 12.00 hodin.

 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 • Individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitelka školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

  Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

 • Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

 

 Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

                                                                                       Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

                                                                                           ředitelka školy